fbpx

Lisää asuntoja Vantaalle

Vantaalle tarvitaan entistä enemmän kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Alueelliset erot pääkaupunkiseudun ja muun Suomen välillä asumismuodon tai asunnon koosta riippumatta ovat suuret.

Asumiskustannukset pääkaupunkiseudulla tuntuvat karkaavan tavallisen ihmisen ulottumattomiin. Vuokramarkkinoille on saatava lisää kilpailua. Tätä tavoitetta edistää esimerkiksi kaavoitus, jolla lisätään rakennuspaikkoja tehokasta vuokra-asuntorakentamista varten.

Vantaan asunnoista oli vuoden 2015 Tilastokeskuksen mukaan 37 prosenttia vuokra-asuntoja. Kuluneen kymmenen vuoden aikana asuntoja on saatu lisää ja kasvua on ollut 25 prosenttia. Vantaa on onnistunut haasteiden edessä, koska kehitys on ollut varsin hyvää verrattuna useisiin muihin pääkaupunkiseudun kuntiin.

Asuntotuotanto tapahtuu pääosin tiivistämällä rakentamista, jolloin tärkeää on kiinnittää huomiota myös asumisen laatuun ja asuinympäristöön. Puisto-, leikki- ja viheralueiden kehittämiseen on varattava tarpeeksi aikaa ja kuunneltava asukkaiden mielipiteitä tarkalla korvalla ratkaisujen suunnitteluvaiheessa.

Vantaalla tulee pohtia laajasti myös muita keinoja, joilla kunnallinen päätöksenteko voi vaikuttaa yleiseen vuokratasoon. Esimerkiksi kiinteistöverojen nosto, vesi- ja ympäristömaksujen nosto, vaikuttavat välillisesti usein vuokrien tasoon korottavasti. Jos nämä asiat tulevat päätöksenteon asialistoille, täytyy tilannetta arvioida kokonaisuutena.

Vantaa ei kuitenkaan voi yksin kantaa vastuuta siitä, että pääkaupunkiseudulla voivat tulevaisuudessakin asua myös ihan tavalliset ihmiset. Tästä syystä asuntopoliittisessa valmistelussa tulee panostaa ja vahvistaa muiden kuntien kanssa tehtävää yhteistyötä ja sosiaalista asuntotuotantoa on lisättävä.

Kehittyvälle kaupungille ja onnistuneelle asuinympäristölle on oleellista, että kaikkia asumisen muotoja vuokra-asunnoista omakotitaloasumiseen kehitetään rinta rinnan. Vuokra-asuntojen houkuttelevuutta tulee lisätä ja uusia vuokra-asuntoja pitää rakentaa myös Vantaalla hyvien liikenneyhteyksien varrelle sekä ”keskustoihin”.

Minna Räsänen
ehdolla kuntavaaleissa Vantaalla numerolla 21