fbpx

Tarvitaan stressivapaa varhaiskasvatus kaikille

Pienten jalkojen töminää. Juoksuaskelia.
Varhaisia aamuja. Kiinni sulkeutuvia autonovia, vilkkuvia perävaloja.
Leikkiä, oppia, syliä ja haleja.
Työtä ilman taukoja.
Hoivaa, opetusta ja läsnäoloa.


Tätä on monen vantaalaisenkin arki joka päivä. Lapset päiväkodissa, vanhemmat töissä, alan ammattilaiset huolehtimassa pienistä ja hiukan suuremmistakin vantaalaisista.

Varhaiskasvatuksen on Vantaalla toimittava siten, että lapset ja perheet sekä alan työntekijät voivat luottaa tähän maan mainioon järjestelmään.  Ei ole reilua, että stressi vaihtuvasta henkilökunnasta vaikuttaa lapsiin, stressi vähäisistä resursseista työntekijöiden hyvinvointiin ja epävarmuus järjestelmän luotettavuudesta vanhempiin. Tarvitaan stressivapaa varhaiskasvatus.

Laadukas ja toimiva varhaiskasvatus on tärkeä osa lasten oppimista ja kasvua. Ja toimivana se mahdollistaa myös vanhempien työssäkäynnin sekä yhteiskunnan pyörimisen. Siksi varhaiskasvatuksen osalta nouseviin epäkohtiin on suhtauduttava vakavasti.

Varhaiskasvatuksen tilanne on Vantaallakin huolestuttava. On pystyttävä varmistamaan se, että alan osaavat työntekijät voivat tehdä työnsä niin hyvin ja huolella kuin on tarkoitus. Alan osaavasta henkilökunnasta on pulaa. Sijaisia ei saada aina silloin, kun on tarve. Sulkujakin on vantaalaisissa päiväkodeissa ollut. Aina henkilökuntaa ei ole tarpeeksi, jotta laadukas varhaiskasvatus päivän loppuun saakka pystyttäisiin varmistamaan. Se saattaa tarkoittaa soittoa kotiin ja erilaisia varajärjestelyjä.

Epäkohtailmoituksista tietoa ongelmista ajantasaisesti

Tilanne ei ole kestävä ja siksi Vantaallakin on mietittävä keinoja ongelmien ratkaisemiseksi. Tarvitaan muun muassa työkaluja, joilla voidaan vaikuttaa työntekijöiden työhyvinvointiin ja sijaisten saatavuuteen sekä alaa vaivaavaan työvoimapulaan. On pystyttävä huomioimaan kasvavien lapsimäärien vaikutukset ja turvattava palvelun helppo saatavuus perheille.

Ajankohtaista varhaiskasvatuksen tilannetta käsiteltiin kasvatuksen ja oppimisen lautakunnassa 9.11.2021. Saadussa selvityksessä käytiin myös läpi sitä, kuinka elokuussa voimaan tullut henkilöstön ilmoitusvelvollisuus epäkohdista on Vantaalla käynnistynyt.

Ilmoitusvelvollisuuden tavoitteena on vahvistaa henkilöstön keinoja puuttua ilmenneisiin epäkohtiin. Niitä voivat olla esimerkiksi liian vähäinen henkilöstömäärä, avustajan tai tukiresurssin puuttuminen tai siivoukseen ja ruokapalveluihin liittyvät ongelmat. Jos siis henkilöstöön kuuluva huomaa epäkohdan, on hänen siitä syytä tehdä ilmoitus. Lakimuutoksen myötä kaupungin on myös ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen lähdettävä toimenpiteisiin epäkohtiin puuttumiseksi ja niiden poistamiseksi.

Ilmoituksia on syksyn aikana tullut 39 kappaletta ja alueelliset erot niissä ovat isoja. Toivon, että epäkohtailmoitusten raportoimisen vakiintuessa, siitä tulee myös meille poliitikoille hyvä väline tarkkailla tilannetta. Epäkohtailmoituksien seuraamisen kautta saamme paremmin tietoa ongelmista varhaiskasvatuksessa ja pystymme siten myös omassa roolissamme puuttumaan ja tekemään päätöksiä, jotka poliitikoille kuuluvat.

Minna Räsänen
kaupunginvaltuutettu SDP
kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan jäsen