fbpx

Vantaalle Suomen paras peruskoulu

Koulut ja koulutus ovat keskiössä aina, kun puhutaan ihmisten mahdollisuuksista, kyvyistä ja tulevaisuudesta. Kouluissa annettava opetus ja sivistys ovat avaimet menestykseen.

Koulutus antaa ihmiselle rakennuspalikat omaan elämään. Siksi yhteiskunnan on panostettava jokaisen yksilön mahdollisuuteen oppia. Suomi on koulutuksen kärkimaita. Siksi on huolestuttavaa seurata kehitystä, jossa suomalaisnuorten PISA-tutkimuksen tulokset ovat pudonneet selvästi vuoden 2006 jälkeen ja tasa-arvokehityksessäkin on tapahtunut heikennystä.

Vaikka suomalaisten oppimistulokset ovat edelleen huipulla pudotuksesta huolimatta, on näitä tuloksia Vantaallakin tutkittava tarkasti ja pohdittava, kuinka tilanne voidaan korjata.  Meidän on huolehdittava, että vantaalaisissa kouluissa on jatkossakin riittävät resurssit antaa laadukasta opetusta ammattitaitoisen ja pätevän henkilöstön johdolla.

Kouluissa on pystyttävä huolehtimaan oppimisen tuesta vaativissa tilanteissa. Koulun pitää olla turvallinen paikka opiskella ja sen on oltava myös turvallinen työskentely-ympäristö. Vantaan kaupungin on kannettava vastuunsa niin koulutuksen järjestäjänä kuin työnantajana turvallisista ja terveellisistä kouluista. Sisäilmaongelmat ja -epäilyt sekä niistä johtuvat korjaukset ovat Vantaan kouluissa arkipäivää. Vantaan on turvattava turvallista työympäristöä niin oppilaille kuin kouluissa työskentelevillekin, koska sisä-ilmaongelmat vaikuttavat kokonaisvaltaisesti oppilaiden ja henkilökunnan hyvinvointiin ja oppimiskykyyn.

Vantaalla jokaisella on oltava oikeus saada riittävästi tukea koulukäyntiin ja oppimiseen. Vantaan on pidettävä huolta, että oppilaiden oppimisvaikeuksiin, häiritseviin käytöksiin ja haluttomuuteen opiskella puututaan varhaisessa vaiheessa. Tiedetään, että Vantaalla esimerkiksi kuraattorit ja psykologit ovat ylikuormittuneita suuren työmäärän vuoksi.  Yhä useampi lapsi tarvitsee erityistukea, mutta vastaavasti resursseja ei ole lisätty kattamaan syntynyttä tarvetta.  Tämän lisäksi vantaalaiset opettajat ja muu kouluhenkilöstö joutuvat kärsimään lisääntyneestä väkivallan uhasta. Vantaalaisista kouluista ilmoitetaan sadoista uhkatilanteista vuosittain.

Koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen edistäminen on otettava tosissaan. Koulujen välistä eriarvoistumiskehitystä ei voida sallia. Lisäksi koulujen merkitys asuinympäristöille ja viihtyvyydelle on suuri.  Vantaalla on jo nähty, mikä merkitys valtion antamalla lisärahoituksella perus- ja esiopetukseen on ollut. Lisärahoituksen turvin on onnistuttu hallitsemaan ryhmäkokoja ja vahvistamaan opetusresursseja. Jos maan porvarihallitus jatkaa valtion koulutusleikkauksien linjaa ja heikentää opetuksen, oppilaitosten ja koulutuksen resursseja, täytyy Vantaan olla edistyksellinen ja tehdä päinvastoin – panostaa kouluihin ja tätä kautta vantaalaisten tulevaisuuteen entistä enemmän.

Vahvistamalla vantaalaisten nuorten koulutusmahdollisuuksia ja henkilökunnan työhyvinvointia, parannetaan samalla Vantaan tulevaisuutta!  Vain näin, voimme olla ylpeästi vantaalaisia.

Minna Räsänen
ehdolla kuntavaaleissa Vantaalla numerolla 21
(SDP)