Lastenvaalit Vantaalle!

Viime kesäkuussa jätimme valtuustokaverimme Salla Lindblad-Palon kanssa valtuustoaloitteen, jossa vaadimme vantaalaisille lapsille mahdollisuutta äänestää.

Saimme idean valtuustoaloitteeseen käytyen Europarlamenttivaalien jälkitunnelmissa. Molemmat päivittelimme sitä, kuinka hienosta ja arvokkaasta tilanteesta – äänestämisestä – ei pysty äänestyspaikalla oikein kertomaan mitenkään kivasti omalle lapselle.
Samalla totesimme, että aktiiviseksi kansalaiseksi kasvetaan esimerkin kautta. Auttaisiko yleiseen äänestysaktiivisuuteen se, jos lapset pääsisivät äänestämään vanhempiensa kanssa samaan aikaan, kun vanhemmat käyttävät oikeissa vaaleissa äänioikeuttaan.

Aktiiviseksi kansalaiseksi kasvetaan esimerkin kautta

Lastenvaalien idea on lähtöisin Porista ja se on pikkuhiljaa levinnyt ympäris Suomea. Valtuustoaloitteessamme  halusimme, että Vantaallakin tulevaisuudessa mahdollistettaisiin kaupungin järjestämien vaalien yhteydessä myös lapsille mahdollisuus äänestää.

Miltä ajatus lastenvaalien järjestämisestä sinusta tuntuisi? Lähtisitkö sinä lastesi kanssa mielelläsi äänestyspaikalle, jos siellä olisi leikkimielisen äänestyskokemuksen kautta mahdollista kertoa äänestämisen merkitystä omille lapsillesi?

Lue aiheesta lisää mm. Vantaan Sanomissa helmikuussa 2020 julkaistusta mielipidekirjoituksestamme sekä uutisesta.

Koulutuspaikka jatko-opintoihin ehkäisee syrjäytymistä

Tällä viikolla monet tänä keväänä peruskoulun päättäneet nuoret ovat saaneet tietoja jatko-opiskelupaikoista. Iloisten uutisten joukkoon mahtuu myös pettymyksiä. Kaikki eivät pääse haluamaansa jatko-opiskelupaikkaan ja tuhansia nuoria jää vuosittain ilman selkeää suunnitelmaan siitä, miten tästä eteenpäin.

Peruskoulun päättyminen on iso muutos nuoren elämässä. Jos opiskelupaikan ovet eivät seuraavalle syksylle syystä tai toisesta avaudu, on pahimmillaan uhkana tippuminen yhteiskunnasta ja kavereiden kelkasta.

Peruskoulusta toiselle asteelle siirtyminen on tärkeä nivelvaihe nuorelle. Sen epäonnistuessa voidaan syitä löytää ennemmin yhteiskunnasta, ei nuoresta. Koulutusleikkaukset tai liian vähäiset resurssit esimerkiksi opintojenohjauksessa, eivät edesauta epävarman nuoren uravalintoja.  Viime vuonna joka kymmenes nuori jäi ilman lukio- tai ammattikoulupaikkaa.

Se on paljon se.

Peruskoulun jälkeisen opiskelupaikan merkitys nuoren koko elämään ja tulevaisuuteen on suuri. Jos opiskelupaikka ei toteudu, on mahdollisuus syrjäytyä suurempi kuin nuorella, joka jatkokoulutuspaikan on saanut.  Jos tauko peruskoulun ja jatkokoulutuksen jälkeisen opiskelun aloittamisen välillä kasvaa vuosikausien pituisiksi, voi uhkana olla, että nuori jää kokonaan työmarkkinoiden ulkopuolelle. Tämänkaltaisten esimerkkitilanteiden ennaltaehkäisy on tarpeen. Meillä ole varaa menettää yhtään vantaalaista nuorta teille tietämättömille.

Vantaalla nuorille on tarjolla useita erilaisia jatko-opiskelupaikkoja. Lukion ja ammatillisen oppilaitoksen lisäksi tarjolla on lisäopetusta ja valmistavaa koulutusta sekä työpajatoimintaa. Näiden palveluiden laatuun ja määrään voidaan kunnassa vaikuttaa poliittisella päätöksenteolla.  Syrjäytymisen ehkäisy ja siihen käytettävät panostukset ovat arvovalintoja.

Estettäessä sitä, ettei yksikää nuori vain huku tilastoihin on vahvistettava lasten ja nuorten palveluita. Ja nyt on varmistettava, että esimerkiksi tämän vuoden yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa jäävat vantaalaisnuoret otetaan kiinni ja huolehditaan, että tukea ja turvaa on saatavilla.

Jos tiedät vantaalaisen nuoren, joka jäi ilman opiskelupaikkaa, voit etsiä apuja ja neuvoja tilanteeseen muun muassa Vantaan kaupungin verkkosivuilta. Suosittelen tutustumaan ja tarpeen vaatiessa toimimaan heti nuoren tulevaisuuden vuoksi.

Minna Räsänen

 

Ei oppi ojaan kaada – onnea valmistuneille!

Huomenna lauantaina useat koululaiset päättävät peruskoulunsa ja abiturientit lukionsa. Useat nuoret aikuiset saavat todistuksen pätevyydestään eri ammattialoille; lähihoitajat, autonasentajat, puutarhurit, kokit ja parturi-kampaajat. Sankarit, joilla kaikilla on takana opintoviikkoja, työssäoppimisia, näyttöharjoituksia ja tuhansia tunteja ammattitaidon kerryttämistä kirjoista pänttäämällä ja käytännön harjoituksia tekemällä.

Olen etuoikeutettu. Olen saanut syntyä Suomeen, jossa olen saanut nauttia laadukkaasta opetuksesta päiväkoti-ikäisestä parikymppiseksi nuoreksi. Peruskoulussa luotiin pohja ammatillisiin opintoihin ja merkonomiksi opiskelun ohella pystyin samalla suorittamaan myös lukion ja ylioppilastutkinnon.

Ja kaikki tämä, opetus ja sivistys, lisäpätevyyden ja ammattitaitojen oppiminen on tarjottu ilmaiseksi ilman lukukausimaksuja.

Koulutusjärjestelmämme on ollut ja on avain ihmisten menestymiseen ja onnistumiseen. Se luo pohjaa jokaiselle meistä yksilönä ja kehittää koko yhteiskuntaa vähentämällä eriarvoisuutta.

Maailman muuttuessa myös koulutusjärjestelmämme on pystyttävä uudistumaan. Näiden vaatimusten edessä on huolehdittava siitä, että tutkintojen laajuus ja laatu vastaavat tulevaisuuden tarpeisiin. Tulevaisuudessa ihmisellä voi olla monta ammattia ja useita uria. Moniosaamisen merkitys kasvaa. Siksi koulutuksen ja oppimisen paikoista säästämällä, kiristämällä tai leikkaamalla ei suomalaisen yhteiskunnan rakenteita vahvisteta. Sen sijaan väylät ja rakenteet elinikäisen oppimisen tueksi on saatava toimimaan saumattomasti tutkintojen välillä yhteen. Uskon, että opetuksen laatu korostuu tulevaisuudessa entistä enemmän. Meidän on tavoiteltava entistä korkeampaa koulutustasoa, vankempaa ammattitaitoa ja koulutukseen ja kouluttautumiseen innostavaa ilmapiiriä.

Valmistuin ammattiin 14 vuotta sitten. 14 vuodessa ammatillisen koulutuksen arvostus on noussut, eikä ”amikseen” enää mene kuka tahansa. Ammatillisen koulutuksen vetovoimasta kertoo ammattiin valmistuvien valtaisa määrä tänäkin keväänä – hatunnoston paikka, vaikkei nimilistoja iltapäivälehdissä julkaistakaan. Yhä useammin ammatillinen tutkinto on väylä myös jatko-opintoihin korkea-asteelle ja ammattitaitoiset työmiehet ja -naiset löytävät paikkansa työelämässä ja kouluttautuvat sen ohella lisää – kuten minäkin.

Suomalaisen koulutusjärjestelmän ansiosta olen pystynyt hankkimaan itselleni AMK-tutkinnon töiden ohessa. Sen tutkinnon myötä myös yliopiston ovet avautuivat minulle ensimmäisen kerran.

Uusien asioiden oppiminen avaa maailmaa ja näkemyksiä.  Siksi jokaisella oppilaalla ja opiskelijalla on syytä juhlaan silloin, kun yksi elinikäisen oppimisen etapeista on saavutettu ja valmistumisen viimeinen askel, todistus käteen ojennettu.

Onnittelut kaikille tänä keväänä valmistuville ja opintiensä eri koulutusasteissa päättäville!

Minna Räsänen

Aikuisopisto turvaa elinikäistä oppimista

Vantaan Aikuisopiston merkitys vantaalaisten osaamisen ja sivistyksen edistäjänä on merkittävä.

Jatkuvat yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset esimerkiksi tiedonvälityksessä vaativat ihmisiltä uuden oppimista ja asioiden haltuunottoa. Myös työelämä muuttuu ja vuosia aiemmin hankittu koulutus ei välttämättä enää riitä vaatimusten lisääntyessä. Näissä tilanteissa aikuisopisto tarjoaa paikan, jossa omia tietoja ja taitoja voi täydentää monilla eri tavoin lyhyistä harrastuskursseista aina tutkinnoissa tarvittaviin laajempiin kokonaisuuksiin.

Väestö ikääntyy ja esimerkiksi digitalisaatio voi tuoda mukanaan haasteita itse kullekin. Meneillään olevasta muutoksesta yhtenä esimerkkinä voidaan pitää jo nyt sitä, kuinka pienten lasten vanhempien on pysyttävä perässä siinä, missä ja miten kouluissa erilaisissa oppimista tukevissa verkkoympäristöissä toimitaan.

Koodaaminen ja verkossa oppiminen voi pienelle lapselle olla helppoa, mutta kuka pitää huolta vanhemmista, että he pysyvät perillä kehityksestä? Uusien välineiden ja foorumeiden haltuun ottaminen ja hallitseminen saattaa aiheuttaa epävarmuutta niin pienten lasten vanhemmille kuin esimerkiksi työssäkäyville kuntalaisille työelämän vaatimusten lisääntyessä.

Vantaan aikuisopiston tehtävänä tulee olla jatkossakin auttaa ja tukea vantaalaisia kohtaamaan tulevaisuuden haasteita niin arjessa, työelämässä, koulutuksessa kuin yhteiskunnassa. Aikuisopistolla on osaamistason lisääjänä tasoittava vaikutus ihmisten osaamisessa ja sivistyksessä. Jotta tässä tavoitteessa pysytään myös jatkossa, vaatii tämä aikuisopiston resurssien turvaamista ja vantaalaisten oppimisympäristön vahvistamista.

Minna Räsänen
ehdolla kuntavaaleissa Vantaalla numerolla 21