Koulutuspaikka jatko-opintoihin ehkäisee syrjäytymistä

Tällä viikolla monet tänä keväänä peruskoulun päättäneet nuoret ovat saaneet tietoja jatko-opiskelupaikoista. Iloisten uutisten joukkoon mahtuu myös pettymyksiä. Kaikki eivät pääse haluamaansa jatko-opiskelupaikkaan ja tuhansia nuoria jää vuosittain ilman selkeää suunnitelmaan siitä, miten tästä eteenpäin.

Peruskoulun päättyminen on iso muutos nuoren elämässä. Jos opiskelupaikan ovet eivät seuraavalle syksylle syystä tai toisesta avaudu, on pahimmillaan uhkana tippuminen yhteiskunnasta ja kavereiden kelkasta.

Peruskoulusta toiselle asteelle siirtyminen on tärkeä nivelvaihe nuorelle. Sen epäonnistuessa voidaan syitä löytää ennemmin yhteiskunnasta, ei nuoresta. Koulutusleikkaukset tai liian vähäiset resurssit esimerkiksi opintojenohjauksessa, eivät edesauta epävarman nuoren uravalintoja.  Viime vuonna joka kymmenes nuori jäi ilman lukio- tai ammattikoulupaikkaa.

Se on paljon se.

Peruskoulun jälkeisen opiskelupaikan merkitys nuoren koko elämään ja tulevaisuuteen on suuri. Jos opiskelupaikka ei toteudu, on mahdollisuus syrjäytyä suurempi kuin nuorella, joka jatkokoulutuspaikan on saanut.  Jos tauko peruskoulun ja jatkokoulutuksen jälkeisen opiskelun aloittamisen välillä kasvaa vuosikausien pituisiksi, voi uhkana olla, että nuori jää kokonaan työmarkkinoiden ulkopuolelle. Tämänkaltaisten esimerkkitilanteiden ennaltaehkäisy on tarpeen. Meillä ole varaa menettää yhtään vantaalaista nuorta teille tietämättömille.

Vantaalla nuorille on tarjolla useita erilaisia jatko-opiskelupaikkoja. Lukion ja ammatillisen oppilaitoksen lisäksi tarjolla on lisäopetusta ja valmistavaa koulutusta sekä työpajatoimintaa. Näiden palveluiden laatuun ja määrään voidaan kunnassa vaikuttaa poliittisella päätöksenteolla.  Syrjäytymisen ehkäisy ja siihen käytettävät panostukset ovat arvovalintoja.

Estettäessä sitä, ettei yksikää nuori vain huku tilastoihin on vahvistettava lasten ja nuorten palveluita. Ja nyt on varmistettava, että esimerkiksi tämän vuoden yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa jäävat vantaalaisnuoret otetaan kiinni ja huolehditaan, että tukea ja turvaa on saatavilla.

Jos tiedät vantaalaisen nuoren, joka jäi ilman opiskelupaikkaa, voit etsiä apuja ja neuvoja tilanteeseen muun muassa Vantaan kaupungin verkkosivuilta. Suosittelen tutustumaan ja tarpeen vaatiessa toimimaan heti nuoren tulevaisuuden vuoksi.

Minna Räsänen

 

Maksuton ehkäisy kaikille alle 25-vuotiaille

Ennaltaehkäisevän työn merkitys ei toivottujen raskauksien ehkäisemisessä sekä seksitautien torjumisessa on tärkeässä roolissa.  Ehkäisyvälineiden lisäksi nuorten ehkäisytietämyksen parantamiseen on löydyttävä entistä enemmän uusia keinoja. Liian usein raskaaksi tullaan siksi, ettei vain uskota ”yhdestä kerrasta” olevan haittaa.

Ei toivottujen raskauksien ja seksitautien ehkäisemisessä avainasemassa on, että nuorille on tarjolla erilaisia ehkäisyvälineitä ja niitä on helppo saada. Sopivan ehkäisyvälineen löytäminen edesauttaa sen käyttöä.

Vantaan kaupunki tarjoaa tällä hetkellä kaikille alle 20-vuotiaille nuorille ehkäisyn aloittaville naisille yhdeksän kuukauden hormonaalisen ehkäisyn ilmaiseksi. Ilmaisen ehkäisyn ansiosta aborttien määrä on Vantaalla laskenut.  Tämä on hyvä kehityssuunta, jota on syytä tukea entisestään.

Väestöliitto suosittaa maksuttoman ehkäisyn tarjoamista kaikille alle 25-vuotiaille nuorille. Ilmaisen ehkäisyn tarjoaminen vähentää abortteja ja estää myös muita turhista aborteista johtuvia haittavaikutuksia.

Ilmaisen ehkäisyn kustannuksia arvioitaessa on hyvä huomioida, että jo yhden abortin hinnalla, saa hankittua e-pillerit kuudelle nuorelle. Yhden abortin kulut ovat halvimmillaan yli 1 000 euroa. Tämän lisäksi abortista saattaa aiheutua myös muita yhteiskunnallisia kustannuksia esimerkiksi sairauspoissaoloina tai pidempikestoisina, hoitoa ja huolenpitoa vaativina vaikutuksina henkilöiden elämään.

Nuorille suunnatut kattavat palvelut, riittävän tiedon antaminen sekä neuvonta ovat ehkäisyasioissa tärkeitä. Näihin on varattava Vantaallakin tarpeeksi resursseja. Maksuttomuus lisää ehkäisyn käyttöä, mikä puolestaan laskee niin aborttien kuin myös sukupuolitartuntojen määrää. Nuorille tarjottava ilmainen ehkäisy ja tietoisuuden lisääminen edesauttavat nuorten seksuaaliterveyttä pitkälle tulevaisuuteen.

Minna Räsänen
ehdolla kuntavaaleissa Vantaalla numerolla 21