fbpx

Ennaltaehkäisevä lastensuojelu kannattaa!

Tammikuun alkupuolella vietettiin lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä parissa tehtävän vapaaehtoistyön #olenmukana -viikkoa. Teemaviikon aikana nostettiin esille vapaaehtoisen tukihenkilö- ja toiminnan merkitystä Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden arjessa.

Olen itse toiminut Vantaan lastensuojelun vapaaehtoisena tukihenkilönä useamman vuoden ajan. Tukihenkilönä olen päässyt seuraamaan läheltä lapsen kasvua ja kehitystä ja samalla tuntenut, että antamallani ajalla ja panoksellani, voin olla omalta osaltani lisäämässä hyvinvointia.

Tukihenkilönä tapaan nyt jo teini-ikäistä nuorta noin pari kertaa kuukaudessa erilaisen pienimuotoisen tekemisen merkeissä. Välillä olemme käyneet Heurekassa tutustumassa näyttelyihin, joskus käymme leffassa, leivomme tai ihan vain olemme kotona ja pelaamme tabletilla ja juttelemme.

Uskon, että vapaaehtoistyön merkitys kasvaa koko ajan ja sen muodot muuttuvat. Joku voi osallistua ja harrastaa vapaaehtoisena toimintaa säännöllisesti. Jollekin toiselle sopii kertaluonteiset tempaukset itselle tärkeäksi koetun asian puolesta. Joku voi löytää esimerkiksi lastensuojelun tukihenkilötoiminnasta itselleen mieluisen vapaaehtoistyön muodon, aivan kuten minäkin.

Uskon, että Vantaalle kaupunkina täällä toimivien vapaaehtoistyöntekijöiden tekemä arvokas työ on merkittävässä roolissa hyvinvoinnin lisäämisessä. Myös lastensuojelun näkökulmasta. Uskon, että tukihenkilötoiminnalla on oikeasti merkitystä lapsen elämälle. Ja lastensuojelun ennaltaehkäisevällä toiminnalla voidaan tarjota sellaista tukea ja turvaa, joka voi kantaa pitkälle ja olla hyödyksi – ja joka myös säästää rahaa tulevaisuudessa.

Yhteiskunnallisesti vapaaehtoistoiminnan merkitys kasvaa jatkuvasti. Kaupungin ja siellä asuvien asukkaiden kannalta on tärkeää, että vapaaehtoistoimintaa arvostetaan. Parhaimmillaan se myös tukee ihmisten elämää ja osallistumismahdollisuuksia.

Olisi hyvä joskus pysähtyä pohtimaan sitä, kuinka yksilön hyvän mielen lisäksi myös kaupunki voisi kehittää omaa asemaansa vapaaehtoistyön mahdollistajana ja tukijana. Jotta vapaaehtoistoiminnasta saadaan irti sen tuomat hyvät puolet ja voimavarat yksilöille ja yhteisölle, on huomioitava, että vapaaehtoistyön organisointi, vapaaehtoisten ohjaaminen, tuki ja koulutus tuskin onnistuvat ilman rahaa ja työntekijöitä.