fbpx

Ihmiset edellä – demarit valmiina budjettineuvotteluihin

Viime tammikuussa, aloittaessani puheenjohtajana Vantaan sosialidemokraattisessa valtuustoryhmässä, ei meillä vielä ollut tietoa koronan iskemisestä, epidemiasta ja siitä, millaiset vaikutukset sillä on meidän kaikkien elämään.

Kuntapolitiikan osalta tuolloin ei ollut näkyvissä, että Vantaan talous ja suunnitelmat heittävät häränpyllyä seuraavien kuukausien aikana. Emme osanneet aavistaa, että esimerkiksi verotulot laskevat merkittävästi ja työttömyystilastot kasvavat historiallisen suuriksi. Koronalla on Vantaalle väistämättä usean vuoden talousvaikutukset eikä niitä vaikutuksia voi vähätellä.

Erityisen mielenkiintoiseksi tämä jo tähänkin mennessä hyvin talouspainotteinen vuosi muuttuu jälleen huomenna, kun poliittiset puolueet kokoontuvat yhteen neuvottelemaan vuoden 2021 talousarviosta.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on valmistautunut tulevaan koitokseen pitkin kulunutta vuotta. Olemme demareina käyneet perusteellista keskustelua siitä, mitä asioita me budjettiväännöissä korostamme ja mihin haluamme panostaa. Olemme laajalla yhteistyöllä hahmottaneet parhaamme mukaan tilannekuvaa Vantaasta ja vantaalaisille tärkeistä asioista. Niistä tekemämme huomiot ovat jalostuneet yhteisesti sovituiksi tavoitteiksi ja näitä edistämme edessä olevissa budjettiprosessin eri vaiheissa ja päätöksenteossa.


Terveys, hoiva ja huolenpito eivät saa vaarantua

Meille sosialidemokraateille on tärkeänä ykkösprioriteettina ihmisten hyvinvointi. Me haluamme pitää kiinni vantaalaisten palvelutasosta eikä tehtävät talouden tasapainotuksen erilaiset toimenpiteet saa heikentää palveluiden laatua eikä niiden saatavuutta. Tulevissa budjettiratkaisuissa ihmisten terveys, hoiva ja huolenpito eivät saa vaarantua. Siksi esimerkiksi vanhustenhoivassa- ja kotihoidossa käsiparien riittävyydestä on huolehdittava ja asiakasmaksut eivät saa olla kenellekään este päästä hoitoon.

Hyvinvoinnin tasa-arvo rakentuu ihmisten tarpeiden huomioimisesta

Me sosialidemokraatit koemme, että lapsien ja perheiden hyvinvointiin on näinä vaikeina aikoina kiinnitettävä erityistä huomiota. Siksi esimerkiksi kasvatuksen ja opetuksen osalta totesimme, etteivät isot säästöt tule kuuloonkaan. Esimerkiksi koulujen ryhmäkokojen kasvattamista ei nähdä ryhmässämme talouden tasapainotuksen vaihtoehtona, koska emme halua opetuksen laadun kärsivän. Lisäksi haluamme pitää kiinni lapsiperheiden tukitoiminnoista ja esimerkiksi lasten kerhotoiminnasta. Edistämme sitä, että jokaisella vantaalaisella on mahdollisuus liikkua ja harrastaa ja siksi esimerkiksi korotukset käyttö- tai asiakasmaksuihin eivät saa vähentää ihmisten osallistumismahdollisuuksia.

Olemme myös pitkin tätä kulunutta vuotta korostaneet, että näinä aikoina on huolehdittava myös kaupungin voimavarasta – henkilöstöstä. Siksi esimerkiksi lomautukset (edes vain osaan henkilöstöryhmään) ei mielestämme ole ajankohtaista. Vantaalla jo ääneenkin lausuttu periaatepäätös siitä, ettei ketään lomauteta, on näin poikkeuksellisena aikana äärimmäisen hyvä.

Huomenna neuvotteluissa on tiedossa on pitkä päivä. Sen aikana käymme läpi kaikkien puolueiden toimittamia tavoitteita ja näkemyksiä: teemme politiikkaa – pyrimme löytämään ratkaisuja – kukin puolue omista lähtökohdistaan. Niistä ratkaisuista, joihin päädytään (äänestyksiä on varmasti edessä monia!) muodostuu kaupunginhallituksen esitys valtuuston 16.11. pidettävään kokoukseen, jossa lopullisesti asiat päätetään. Arvot tulevat varmasti esille, mutta onneksi minun ja edustamani ”joukkueen” eli demareiden arvoissa keskeistä on, että ihmiset pidetään mukana.

Minna Räsänen
kaupunginvaltuutettu
Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja