fbpx

Kouluturvallisuus on taattava

Yksikin väkivalta- ja kiusaamistapaus kouluissa on liikaa. Jokaisen lapsen ja nuoren on pystyttävä käymään koulussa turvallisesti, jokaisen vanhemman on voitava olla rauhallisin mielin tietäen, etteivät lapset joudu koulupäivän aikana vaaraan. Jokaisen koulussa työskentelevän on pystyttävä hoitamaan työpäivänsä rauhassa ja luottavaisin mielin siihen, että kouluissa on hyvä olla töissä, opettaa ja olla kaikille kivassa ja huomioonottavassa ympäristössä.

Poliittiset päättäjien tehtävä on Vantaalla edellyttää, että kouluistamme löytyy vähintään selkeät ja asianmukaiset toiminta- ja puuttumismallit:
1. Kiusaamisen ehkäisemiseksi.
2. Esiintyvän kiusaamistilanteen hoitamiseksi.
3. Kiusaamisen loppumisen seuraamiseksi.

Pelkästään nollatoleranssista puhuminen kiusaamiseen ja väkivaltaan ei riitä. Kouluissa esiintyvään väkivaltaan on puututtava heti sen vakavuuden vaativamalla tavalla. Tilanteita ei pitäisi päästä edes syntymään, joten siksi ennakoiva työ on nostettava kärkeen. Viranomaisyhteistyötä esimerkiksi poliisin ja lastensuojelun suuntaan on voitava kehittää nopeammaksi ja ennaltaehkäiseväksi, jolla sekä kiusaaminen että väkivaltatilanteet voidaan pystyä ennakoimaan ja estämään jo ennen kriisin syntymistä.

Kiusaamisesta on voitava ilmoittaa helpommin

Meidän on pystyttävä myös valvomaan paremmin sitä, että oppimisympäristöt ovat turvallisia. On tärkeää, että meistä jokainen edellyttää ja huolehtii osaltaan siitä, että jo olemassa olevat toimintatavat selkiytetään, epäkohdat korjataan ja kaikki tarpeellinen tehdään niin, että vantaalaisissa kouluissa turvallinen työskentely-ympäristö pystytään takaamaan.

Turvallinen kouluympäristö vaatii toimiakseen kodin, koulun ja oppilaiden välistä yhteistyötä. Se vaatii ennaltaehkäiseviä palveluita, jotta mahdollisia ongelmia voidaan tunnistaa etukäteen jo ennen kuin ne muutuvat kiusaamiseksi tai väkivallaksi. Vantaalla on huolehdittava riittävistä resursseista ennaltaehkäiseviin perhepalveluihin ja lasten- ja nuorten työhön. Lisäksi on pidettävä kiinni siitä, etteivät koulujen ryhmäkoot kasva liian isoiksi eikä opetuksen tukiresursseja leikata olemattomiin.

Minna Räsänen
kaupunginvaltuutettu (sd)
Ruskeasanta