fbpx

Oma koti on jokaisen oikeus

Usein kuvitellaan, että vailla vakituista asuntoa olevat ihmiset ovat jollain tavoin itse aiheuttaneet kotinsa menetyksen. Asunnottomuuden syy ei välttämättä ole syrjäytyminen yhteiskunnasta tai esimerkiksi päihdeongelmat. Vailla vakituista asuntoa on yhä useammin tavallisia ihmisiä, työssäkäyviä, opiskelijoita ja myös lapsiperheitä. Esimerkiksi maalta kaupunkiin muuttaminen työn perässä ei ole yksinkertaista. Uudesta työstä käteen jäävä palkka ei välttämättä riitä omaan kotiin, koska kohtuuhintaisia asuntoja ei ole riittävästi tarjolla.

Vantaalla oli vuonna 2015 lähes 450 asunnotonta, joista yli sata pitkäaikaisasunnottomia. Kohtuuhintaisten asuntojen riittävä määrä sekä asuntopoliittisten linjausten on tuettava asunnon löytymistä jokaiselle vantaalaiselle kohtuullisessa ajassa. Erityisesti nuorten alle 25-vuotiaitten pitkäaikaisasunnottomien tilanteeseen on puututtava entistä hanakammin.  Ei ole oikein, että jo alkuvaiheessa omaa itsenäistä elämää, nuori joutuu huolehtimaan siitä, missä on seuraavaksi yöksi majapaikka.

Asunnottomuuden hoitamisessa on otettava huomioon myös lisääntyvä maahanmuuttajien asunnottomuus. Muualta Suomesta pääkaupunkiseudulle siirtyvät maahanmuuttajat päätyvät usein Vantaalle kohtuuhintaisen asunnon toivossa mutta tilanne ei olekaan auvoinen.

Vantaalla on syytä huolehtia monipuolisuuden toteutumisesta vuokra-asuntovoittoisilla asuinalueilla. Eriarvoistumiskehityksen yhtenä suurena hidastajana toimivat laadukkaat palvelut. Niin alueen koulut, kuin myös asuinalueiden sosioekonominen tausta vaikuttavat alueen viihtyvyyteen kuin myös sen maineeseen. Vantaan kaupungin on kiinnitettävä omassa vuokra-asuntotarjonnassaan enemmän huomiota eriarvoistumiskehitystä kiihdyttävien tekijöiden ennaltaehkäisevään toimintaan esimerkiksi tarkastelemalla asukasvalintoja tehdessä alueellista kokonaiskuvaa entistä tarkemmin.

Oma koti on ihmiselle tärkeä asia. Asuinkustannusten ollessa inhimilliset, rahaa riittää myös muuhun elämän perustarpeisiin. Siksi on tärkeää huolehtia, että kohtuuhintaisia omistus- ja vuokra-asuntoja tuotetaan Vantaalla jatkossakin vastaamaan ihmisten kasvaviin tarpeisiin.

Minna Räsänen
kuntavaaliehdokas, Vantaa SDP numerolla 21