fbpx

Pidetään huolta Vantaasta, niin Vantaa pitää huolta meistä

Miltä sinusta kuulostaa Vantaa, joka pitää huolta lapsista ja nuorista? Kaupunki, joka panostaa perheiden palveluihin, kouluihin ja varhaiskasvatuksen laatuun?
Minusta nämä asiat ovat tavoittelemisen arvoisia. Aivan samoin kuin, että meidän on Vantaalla pystyttävä varmistamaan mielenterveyspalveluiden nuorille nykyistä vaivattomammin.

Minulle, eikä meille vantaalaisille demareille, ei ole vallaton ajatus sekään, että jokaisella vantaalaisella lapsella olisi mahdollisuus harrastaa lähellä kotia. Eikä se, että jokainen vantaalainen pääsee helposti lääkärille ja hoivaa ja hoitoa juuri silloin, kun sitä itse tarvitsee.

Kuntavaalit lähestyvät
ja monista ihmisen elämän keskeisistä asioista päätetään juurikin lähellä, omassa kunnassa, valtuustossa. Vaalien jälkeen heti syksyllä on jälleen vaikuttamisen paikka, kun tulevien vuosien taloussuunnitelmista päätetään ja budjetti seuraavalle vuodelle vahvistetaan. Jos valtuustossa on demareita tarpeeksi, monet vantaalaisten hyvinvoinnin kannalta oleelliset asiat tulevat etenemään.

Vantaan valtuusto antoi evästyksiä tuleviin talousratkaisuihin toukokuussa. Voit tutustua kokouksessa pitämääni Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenvuoroon kokonaisuudessaan alta.

Minna RäsänenValtuustopuhe Vantaan valtuustossa 10.5.2021


Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuustokollegat ja Vantaa-kanavan seuraajat

Koronakriisi on jättänyt jälkensä monen vantaalaisen elämään. Vaikka kriisiä onkin hoidettu haastavissa olosuhteissa hyvin ja ihmisten terveyttä on onnistuttu suojelemaan, on tämä kriisi jättänyt paljon jälkiä, joita meidän on Vantaalla pysyttävä korjaamaan pikaisesti.

Meille sosialidemokraateille on tärkeää, että koronankriisin jälkihoidossa huolehditaan siitä, että Vantaa pystyy aidosti kantamaan kuntalaisiaan kohti tulevaisuutta ja kasvua.

Meidän on vahvistettava asukkaiden hyvinvointia ja lisättävä kaupungin elinvoimaa. Kaupungin taloutta on hoidettava vastuullisesti ja menoja seurattava tarkasti. Meille on tärkeää se, että kuntalaisten tarvitsemia palveluja tuotetaan jatkossakin verorahoituksella, ei velkaantumalla.

Koronapandemiasta aiheutuvat menot on pystyttävä tasapainottamaan, mutta ei palvelutasoa heikentämällä. Tässä ajassa meidän on erityisesti panostettava kuntalaisten hyvinvointiin ja siihen, että Vantaalla halutaan asua myös jatkossa.

Olemme tyytyväisiä siihen, kuinka kaupungin tuottavuus- ja kasvuohjelmatoimikunta pystyi laajaan poliittiseen yhteistyöhön koronakriisin alkaessa ja toivomme, että myös vaalien jälkeen kaupungin taloutta, näissä haastavissa olosuhteissa, hoidetaan yhdessä kuntalaisten etua ajatellen.

Tulevassa taloussuunnitelmassa meille sosialidemokraateille on tärkeää, että huolehdimme palveluranteemme kestävyydestä siten, että se kohtaa ihmisten tarpeet.
Sosiaali- ja terveyspalvelumme vaativat tarkastelua ja hoidon ja hoivaan piiriin pääsyä on helpotettava. Asiakasmaksut eivät saa nousta hoitoon hakeutumisen esteeksi kenenkään vantaalaisen osalta.

Nuorten pahoinvointi on lisääntynyt ja huolestuneena olemme saaneet huomata myös sen, kuinka muun muassa väkivalta on useammin läsnä nuorten keskuudessa; kaupungilla ja kouluissa.  Näin ei voi jatkua ja siksi me sosialidemokraatit haluamme parantaa nuorten pääsyä mielenterveyspalveluiden piiriin nopeammin ja tehokkaammin. Nuorten lisääntyvään pahoinvointiin on puututtava ja siihen on varattava riittävät resurssit, jotta takaamme jokaiselle nuorelle turvallisen tulevaisuuden.

Koronalla on ollut huomattavia vaikutuksia lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin. Useiden perheiden toimeentulo on heikentynyt ja poikkeusajat ovat kuormittaneet myös vanhempia. Siksi ennaltaehkäisevät moniammatilliset palvelut on tuotava lähemmäs perheitä ja kouluissa sekä päiväkodeissa on oltava riittävästi resursseja laadukkaaseen opetukseen.

Tarvitaan panostuksia koulutukseen ja varhaiskasvatukseen. Lisäksi lasten harrastustoiminnan tukeminen ja harrastuspaikkojen löytyminen läheltä kotia on tärkeää. Me sosialidemokraatit haluamme, että vantaalaiset lapset pystyvät jatkossakin osallistumaan leireille kaupungin omassa leirikeskuksessa ja, että alle 18-vuotiailla lapsille ja nuorille kaupungin tarjoamat liikunta- ja harrastustilat ovat maksuttomia.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on sitoutunut siihen, että vantaalaisista pidetään huolta ja, että Vantaa koetaan hyväksi kotikaupungiksi asua ja elää. Meiltä on löydyttävä työtä ja työpaikoille on päästävä kulkemaan sujuvasti.  Täällä asuvilla on halutessaan oltava varaa perustaa perhe ja asuinalueiltamme on löytyvä kaikenkokoisten perheiden tarpeisiin sopivia asumismuotoja. Meille on tärkeää, että tulevassa taloussuunnitelmassa otetaan edelleen vahvasti painopisteeksi alueellisen eriytymiskehityksen torjuminen ja se, että Vantaa kehittää uusia ja vanhoja asuinalueitaan tasavertaisesti. Lähiöidemme on oltava viihtyisiä ja turvallisia paikkoja asua.

On kestämätön tilanne, että osa lähiöistämme on odottanut uudistuksia ja palveluita ja kuitenkin näyttävät jäävän uudistuotannon jalkoihin.  Vantaalla on huolehdittava siitä, että rakentaessamme uutta, pidämme huolta myös vanhasta. Tämä tavoite liittyy niin asuinalueiden kehitykseen samoin kuin koulujen ja päiväkotien, kaupungin tilojen remontoinnin ja kunnostuksen tarpeisiin ja aikatauluihin.

Tämä on viimeinen kerta taloussuunnitelman lähetekeskustelua tällä valtuustolla. Kesäkuun kuntavaalien jälkeen vaaleilla valituilla päättäjillä on valta tehdä päätökset tulevaan talousarvioon vuodelle 2022.  Näin lopuksi onkin siis hyvä toivottaa tähän tulevaan työhön ja seuraavalle valtuustolle ja vaaleilla valituille valtuutetuille rakentavaa ja kehittävää otetta tuleviin talouspäätöksiin.

Kiitos!