fbpx

Vantaan pidettävä huolta työntekijöistään

Hyvinvoivat työntekijät ovat koko Vantaan ja vantaalaisten etu. Siksi kaupungin henkilöstön työssäjaksamisen edellytyksiä on parannettava. Työntekijöiden on päästävä työterveyspalveluiden piiriin ja pystyttävä luottamaan siihen, että palkka tulee ajallaan ja oikein. Pidin aiheesta valtuustossa puheenvuoron 27.3.2023:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Vuoden 2022 henkilöstökertomus on mielestäni huolestuttavaa luettavaa. Sairauspoissaolojen lisääntyminen, erityisesti mielenterveysperusteisten poissaolojen kasvu, työntekijöiden kohtaaman epäasiallisen kohtelun nousu sekä se, että naisten ja miesten välisiä palkkaeroja ei ole saatu kurottua kiinni, ovat osoituksena kaupunkimme henkilöstön työhyvinvoinnin sekä henkilöstön aseman heikentymisestä.

Tämä kehitys on surullista. Ja etenkin, että tämä on tapahtunut siitä huolimatta, vaikka valtuusto on päätöksissään usean vuoden ajan pyrkinyt edistämään työntekijöiden työssäjaksamista ja hyvinvointia, on kehitetty johtamista, tehty saatavuusohjelmia jne.  Herääkin kysymys, eivätkö meidän poliitikkojen tekemät päätökset ole olleet riittäviä ja, eivätkö meidän edellyttämät toimenpiteet toteudu täysipainoisesti?

Meidän on pystyttävä parempaan.

Jos tulokset eivät tästä parane, olemme vuosi vuodelta entistä haastavammassa tilanteessa työntekijöiden saatavuuden ja työntekijöiden pysyvyyden edessä.

Työnantajana Vantaan kaupungin on entistä vaikeampi olla houkuttelevampi, jos asiat eivät toimi. Toivottavasti esimerkiksi viime joulukuussa tehty miljoonan euron merkittävä budjettilisäys työntekijöiden palkka- ja palkkiojärjestelmien kehittämiseen tuo tulosta. Ja toivottavasti se esimerkiksi parantaa myös naisten asemaa pienentäen palkkaeroja.

Viime kesänä valtuusto otti etunojan hr- ja palkkajärjestelmäuudistusta silmällä pitäen. Edellytimme, että samanlaista palkkasotkua kuin, mitä naapurikunnassamme Helsingissä nähtiin, ei saa tapahtua. Tämä pahin skenaario saatiin estettyä.

Siitä huolimatta me valtuutetut kuulemme edelleen jatkuvasti tilanteista, jossa virheellisesti maksettujen palkkojen korjaaminen säällisessä ajassa ei onnistu ja henkilökunta ei pysty epäselvistä palkkatositteista johtuen tarkistamaan palkkojensa oikeudenmukaisuutta. Tämä tilanne on korjattava pikaisesti. Työntekijät ansaitsevat palkkansa oikein ja ajoissa, se luo luottamusta työnantajaan. Lisäksi palkanmaksussa perusedellytyksen on oltava, että palkkatosite on sellainen, että sen jokainen ymmärtää. Nykytilanteen on Vantaalla muututtava ja palkkatositteita on kehitettävä paremmiksi.

Lisääntyneet sairauspoissaolot ja etenkin mielenterveysperusteisten poissaolojen lisääntyminen näkyy tässä henkilöstökertomuksessa merkittävänä kasvuna. Kertooko tämä siitä, että olemme organisaationa epäonnistuneet ennaltaehkäisevässä työssä? Lisäksi on varmasti todennäköistä, että henkilökunnan jatkuva kiire ja paine töissä, johtuen jatkuvasta henkilöstön alimitoituksesta ja sijaispulasta sekä täyttämättä jääneistä vakansseista, vaikuttaa työntekijöiden mielialoihin ja aiheuttaa ahdistusta. Siksi myös henkilöstön oikeanmukainen resurssointi ja työntekijäpula on pystyttävä ratkaisemaan. Sillä uskon olevan sairauspoissaolojen määriin alentavia vaikutuksia.

Valtuutettuina saamme viestiä myös siitä, että kaupungin työtekijöille tarkoitetut työterveyspalvelut eivät toimi. Lääkäriin ei pääse. Ihmettelenkin, toteutuuko kaupungin edellyttämät työterveyshuollon sopimusehdot tässä tilanteessa? Työntekijöiden on päästävä asianmukaisesti heille kuuluvien työterveyspalveluiden piiriin. Näin ei voi jatkua. Työntekijöiden työterveyspalvelut on saatava kuntoon ja työterveyssopimuksissa sovittujen asioiden on toteuduttava – tätä Vantaan on vaadittava sopimustoimittajalta ja valvottava tarkasti siinä onnistumista.

Meidän on satsattava siihen, että henkilöstömme kokee saavansa työssään arvostusta. Osaava ja työssään viihtyvä henkilöstö tuottaa myös tuloksia ja vahvistaa Vantaan mainetta hyvänä työnantajana,  – Työnantajana, joka pitää huolta ja haluaa omien työntekijöidensä onnistuvan. Henkilöstön hyvinvointi on koko kaupungin toiminnan kannalta sen merkittävin strateginen etu. Siksi työntekijöistä on pidettävä kiinni ja siksi näistä tästä henkilöstökertomuksesta paljastuneista epäkohdista on päästävä eroon.

.